Specialisatiejaar 4 - Kunstreis van de Ziel - Een levensreis naar jouw kunstenaarschap

 In dit opleidingsjaar ga je op een avontuurlijke en kunstzinnige reis. Kunstzinnig verdiep je je in een breed scala aan thema’s, technieken en materialen. Je wordt geïnspireerd door kunstenaars die ons voorgingen op hun levensreis in de kunsten. Je krijgt zicht op de biografie van de kunstenaars, hun kunstwerken en de raakvlakken die zij hebben met het thema dat in de lesdag centraal staat.  We bieden je daarbij verschillende kunstzinnige materialen en technieken aan. Zo verdiep je je in de kunst, in jezelf en in de mogelijkheden die de kunst jou kan bieden in jouw leven en werk. Deze ontmoeting met (de kunstenaar in) jezelf kan een hele waardevolle bijdrage leveren aan jouw Wel-Zijn.

Je verdiept je in dit jaar in jezelf als mens én kunstenaar (met de mogelijkheid te gaan werken in de kunstwereld of een aangrenzend vakgebied). 

Een beeldende kunstreis, waardevol voor jouw Wel-Zijn

Deze ‘Kunstreis van de Ziel’ kun je zien als een circulaire reis. Beginnend bij de oorsprong van het leven, reis je verder langs alle levensfasen die we hier op aarde kennen. We sluiten de kunstreis af met het ‘grote geheel’.  Door al deze levensfasen energetisch en kunstzinnig te doorleven kun je contact ervaren met delen van jezelf die je in het licht wilt zetten en ook met delen van jezelf die je ergens gedurende je levensreis hebt achtergelaten en die je wellicht opnieuw in het licht gezet mogen worden. Deze reis kan nieuwe ruimte geven en nieuwe energie om met jezelf vrij en in liefde aanwezig te zijn. Wel-Zijn.

Thema’s van de bijeenkomsten

 • Levensloop, de ziel reist mee
 • Het voorgeboortelijke, de blauwdruk
 • Scheppingskracht
 • Bewustwording van de schepping, het verlangen
 • Licht en liefde zijn
 • Onbevangen op de aarde
 • Levensenergie
 • Innerlijk verlangen
 • Liefde zijn, het verwezenlijken van een levensdoel
 • Wijsheid als licht
 • Betekenis hebben en betekenis geven
 • De rivier
 • Het grote geheel: Verbondenheid
 • Persoonlijke presentatie

In dit jaar komen een aantal beroepsspecifieke vaardigheden aan bod zoals: het werken met een diversiteit aan kunstzinnige materialen en technieken, het ontdekken en ontwikkelen van een eigen beeldtaal en eigen toets én het ontwikkelen van zelfvertrouwen in het kunstzinnig creëren.  

Wat kun je verwachten?

In deze Beeldende Kunstreis mag er heel wat ontstaan aan inzichten, leermomenten én aan kunstzinnige werkstukken. Wat kun je zoal verwachten?

Het persoonlijke en kunstzinnige proces
 • Je kunt je verbinden met je eigen leven vanuit het perspectief dat alles met alles verbonden is. Zowel vanuit de mensvisie als vanuit de kunstgeschiedenis.
 • Bij elke levensfase sta je stil bij wat er voor jou naar voren komt. Wat “oud” is en energie vraagt, maar ook wat er vrij mag komen en wat energie geeft.
 • Bij elke levensfase is er inspiratie vanuit kunstenaars die ons voorgingen. Je leert hierin wat je aanspreekt te omarmen en verder te verdiepen. En wat je niet aanspreekt te onderzoeken en vervolgens los te laten. Jouw vrijheid in bewust-Zijn te omarmen.
 • Je gaat je eigen beeldtaal verdiepen, je eigen toets uitwerken, en je leert deze te omarmen.
 • Je kunt weerstand erkennen en frustratie. Ook in je beeldende werk. Je leert om met jezelf, zonder jezelf af te wijzen, te komen tot onderzoek hiervan. Je ontwikkelt vertrouwen en krijgt ervaring in het vinden van nieuwe ruimte, de ruimte achter de weerstand.
 • Je ontwikkelt nieuwe ruimte voor jouw Wel-Zijn
 • Je leert dat niet alleen een uiterlijke verschijningsvorm van een kunstwerk bepalend is. Je leert dat juist de innerlijke verschijningsvorm een kracht heeft en geeft en deze blijvend kan afgeven.
 • Je gaat energetisch en kunstzinnig de levensfasen doorleven.
 • Je krijgt nieuwe mogelijkheden om delen van jezelf opnieuw in het licht te zetten.
 • Je maakt ruimte om de creatie van het leven, jouw leven, kunstzinnig beeldend neer te zetten.
 • Je verdiept je in de bijdrage van de kunst om anders naar dé en jóuw wereld te kijken.
 • Je bouwt ervaring op in hoe je inspiratie kunt vinden en hoe je inspiratie vervolgens benut om er fysiek, kunstzinnig mee aan de gang te gaan.
 • Je bouwt ervaring op in het werken met verschillende materialen en technieken en krijgt zicht op wat je aanspreekt.
 • Je leert om met jezelf, zonder jezelf af te wijzen, te komen tot onderzoek. Zodanig dat de ruimte achter de eventuele afwijzing geopend kan worde
 • Je gaat je eigen beeldtaal, je eigen toets, verdiepen en omarmen.
 • Je eigen innerlijke coach is actief aanwezig. Je bent in staat om jezelf waar te nemen en jezelf bij te staan in wat zich aandient.
 • Je persoonlijke atelier krijgt voet aan de bodem. Je gaat duidelijk krijgen wat voor jou wenselijk is hierin.
 • Je neemt je eigen ruimte in met jouw beeldtaal.

De literatuur & materialen

 • Dagboek van de Ziel, Bertie Hendriks (ITIP 2013)

De meeste materialen die je gebruikt tijdens de lessen zijn standaard aanwezig binnen De Kleine Tiki. Het gebeurt wel eens dat er andere materialen nodig zijn voor een les. Denk bijvoorbeeld aan een schildersdoek of een object uit de natuur. Als het nodig is om zelf iets mee te brengen krijg je daar tijdig een bericht van. 

Lesdagen

In totaal zijn er 15 bijeenkomsten verspreid over het schooljaar. 

Startdatum 2024-2025

 • zaterdag 19 oktober 2024

Ongeveer twee dagen per maand ben je welkom van 10.15 tot 17.00 uur. Hier vind je het volledige lesrooster

Aantal deelnemers

18 personen

Tarieven

Op deze pagina vind je alle actuele informatie over de tarieven per opleidingsjaar.

Meer weten?

Een specialisatiejaar Bezield kunstenaar is toegankelijk voor Tiki-studenten die het verdiepingsjaar Bezield Kunstenaar / de beeldende kunstreis hebben gevolgd. Geldt dit niet voor jou maar heb je wel andere Tiki-jaren gevolgd? Dan is het bespreekbaar om in te stromen.

Heb je al een ander specialisatiejaar Bezield Kunstenaar gevolgd (één van de Kunstreizen)? Dan is deze specialisatie ook zeker aan te raden!

Volg ons via

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Contact

info@dekleinetiki.nl
+31 (0)76 514 1017

Correspondentie adres:
Postbus 1825, 4801 BV Breda

Bezoekadres:
Langendijk 87, 4819 EV Breda

© 2024  De Kleine Tiki