10 meest gestelde vragen

Hier vind je een overzichtje van de 10 meest gestelde vragen.
Klik op het plusje voor het volledige antwoord.

1. Moet je altijd bij Tiki-jaar 1 beginnen?

We verzorgen ‘onderwijs op maat’. Je kunt dus, in overleg, vrij instromen. Instromen in een ander jaar dan basisjaar 1 is dus eventueel mogelijk. Hoe bepaal je dat? Dit is afhankelijk van opleiding, werkervaring, levenservaring, eventueel therapie ervaring en ook datgene wat je op kunstzinnig gebied hebt gedaan. Tijdens de open dagen, per telefoon, of per email, luisteren wij naar jouw verhaal en geven aan waar je het beste in kunt stromen. Stoom je in een ander jaar dan het eerste basisjaar in? Dan raden we je aan de basisliteratuur van de voorgaande jaren door te nemen.

2. Moet je goed kunnen tekenen, schilderen, boetseren, bewegen of zingen?

Het gaat over authentiek zijn en minder over artistiek zijn. Je hoeft geen kunstenaar te zijn of erg creatief te zijn om naar De Kleine Tiki te komen. Wat we wel van je vragen is dat je:

  • de spelende, creatieve en kunstzinnige mens in jezelf en de ander willen ontmoeten,
  • in staat bent om met verwondering naar de mens en de wereld te kijken,
  • wil experimenteren,
  • jezelf ruimte geeft om het niet allemaal te willen beheersen, om lerend te mogen zijn,
  • bereid bent tot zelfonderzoek en zelfreflectie.
3. Is De Kleine Tiki een erkende opleiding?

De Kleine Tiki voldoet aan de eisen van het CRKBO (Centraal Register Kortdurend Beroepsonderwijs). Dit betekent dat De Kleine Tiki erkend is als opleidingscentrum voor kortdurend beroepsonderwijs.

4. Is het programma 'down to earth'?

De Kleine Tiki heeft een gedegen methodisch programma. Dit programma is ontstaan uit een samenvoeging van programma’s als ‘ Methodiek van de hulpverlening’ dat gegeven wordt op hogescholen en universiteiten en de ‘Psychosynthese’ , een meer spirituele humanistische psychologie. Vanuit dit theoretisch kader staat ervaringsleren centraal in ons werk. Ervaring is tenslotte de sleutel tot houding, kennis en vaardigheden. In het boek Kunstzinnig Dynamisch Coachen wordt de methodiek, zoals wij die ontwikkeld hebben uitvoerig behandeld.

5. Wat is het verschil tussen creatieve therapie en kunstzinnig dynamisch coachen?

De KDC-coach en de creatief therapeut hebben gemeen dat ze beide vraaggericht werken en gebruik maken van communicatie, kunstzinnigheid en creativiteit. Waarin zit het verschil? Dat is een grijs gebied. In principe werk je binnen het coachen met cliënten of cliëntgroepen die niet vragen om specifieke psychotherapeutische hulp. Hij of zij is op zoek naar kwaliteit van werken en leven, levenslust en vitaliteit en wil daartoe een ontwikkelingstraject gaan. Als KDC-coach behandel je niet. Je gaat samen met de cliënt op weg om via het inzicht gevende gesprek, het creatieve en kunstzinnige werken, een innerlijke verandering en ontwikkeling op gang te brengen. Je werkt vanuit het principe dat de cliënt autonoom en zelfverantwoordelijk is. Een zeer belangrijk uitgangspunt bij het KDC-coachen is steeds dat de cliënt figuurlijk op zijn eigen benen staat en zelf verantwoordelijkheid draagt voor het eigen ontwikkelingsproces!

6. Voor wie en welke beroepsgroepen is de scholing geschikt?

De Kleine Tiki is voor iedereen die zich spelend en kunstzinnig wil uitdrukken, maar ook voor opvoeders, beroepsopvoeders, hulpverleners, therapeuten, begeleiders, onderwijzers, coaches en trainers die in hun helpende, educatieve of begeleidende werk ook kunstzinnig, creatief en spelend werkzaam willen zijn. We vragen daarbij geen artistieke ervaring of een specifieke opleidingsachtergrond. We vragen wel levenservaring en de bereidheid tot zelfonderzoek. Dit zijn belangrijke voorwaarden voor het meedoen aan onze scholingsjaren. Van jou als student wordt verwacht dat je verantwoordelijkheid draagt voor je eigen proces. Wil je meer weten. Klik dan hier.

7. Kun je aan het werk of een eigen praktijk starten na het volgen van de opleiding?

Ja, en dat gebeurt ook vaak:

  • Er zijn studenten die het geleerde toepassen in hun huidige werk en weer een nieuwe zingeving vinden in het werk dat zij doen.
  • Er zijn studenten die daadwerkelijk een eigen praktijk starten als Kunstzinnig Dynamisch Coach. Sommige studenten gaan intensief met groepen werken anderen richten zich meer op individuele begeleiding. Er wordt in de praktijk ook vaak gewerkt met een combinatie van de twee.
  • Er zijn studenten die het gebruiken voor hun eigen persoonlijke proces, een mooier mens worden en dit uitstralen in de wereld. Door het programma heb je de houding, kennis en vaardigheden in huis om praktisch aan de slag te gaan. In het vierde jaar krijg je dan ook de opdracht om een eigen folder en/of website te ontwerpen. Verder werk je in dit jaar een traject uit voor een cliënt met een coachingsvraag en voer je het ook uit. Daarbij maak je gebruik van de methodiek van het kunstzinnig dynamisch coachen.
8. Kun je ook tussentijds stoppen?

Je kunt altijd tussentijds stoppen, alleen ga je bij aanmelden wel de betalingsverplichting aan voor een heel studiejaar, ook als je in termijnen betaald. Lees de algemene voorwaarden zorgvuldig door om te weten welke voorwaarden in jouw situatie van toepassing zijn.

9. Kun je lessen die je mist inhalen in andere groepen?

Nee, dat is helaas niet mogelijk. Binnen De Kleine Tiki hechten we veel waarde aan de privacy en ‘veiligheid’ binnen de lesgroepen. Wanneer de groep regelmatig andere studenten moet ontvangen wordt de veiligheid verstoord.

10. Krijg je een diploma?

Aan het einde van elk studiejaar wordt er een certificaat uitgereikt. Klik hier voor een overzicht wat nodig is om in aanmerking te komen voor het certicaat aan het einde van het studiejaar.

Volg ons via

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Contact

info@dekleinetiki.nl
+31 (0)76 514 1017

Correspondentie adres:
Postbus 1825, 4801 BV Breda

Bezoekadres:
Langendijk 87, 4819 EV Breda

© 2024  De Kleine Tiki