Methodiek Kunstzinnig Dynamisch Coachen

De opleiding van De Kleine Tiki heet niet voor niets Kunstzinnig Dynamisch Coachen. Het is gebaseerd op de methodiek Kunstzinnig Dynamisch Coachen (KDC-methodiek). Binnen deze methodiek is het het belangrijkst dat je binnen coachingstrajecten zoveel mogelijk gebruik maakt van creativiteit en kunstzinnig werken. Zo werk je bijvoorbeeld al spelend met het inzicht gevende gesprek, dramatechnieken, lichaamswerk, schilderen, tekenen, boetseren en werk je met de stem. Daarbij is het doel om via deze middelen bewustzijn te ontwikkelen en veranderingsprocessen op gang te brengen bij degene die je coacht.

Het KD-coachen

Binnen het KD-coachen doorloop je een proces met verschillende stadia, zonder dat deze dwingend aanwezig hoeven te zijn. Het heeft een gefaseerde opbouw die je stap voor stap uitwerkt. Je werkt daarbij methodisch: je zorgt voor een zorgvuldige observatie, een analyse, het formuleren van doelen, de keuze van media en werkvormen, alles passend bij de vraag van de cliënt. Het vraagt om structureren en ook weer loslaten. Het KDC-traject heeft de volgende fasen: Voorbereiden, Verkennen, Verdiepen en Voltooien. Per fase zijn er verschillende instrumenten die je als KDC-coach in kunt zetten. Deze iinstrumenten komen binnen de opleiding aan bod. 

 

Boek: Kunstzinnig Dynamisch Coachen 

Wil je meer weten over de KDC-methodiek? Deze wordt uitgebreid beschreven in het boek ‘Kunstzinnig Dynamisch Coachen’ van Roeland Hoefsloot.