Methodiek Kunstzinnig Dynamisch Coachen

De opleiding van De Kleine Tiki  is gebaseerd op de methodiek van het Kunstzinnig Dynamisch Coachen (KDC-methodiek).

Binnen deze KDC-methodiek wordt binnen een coachingstraject volop gebruik gemaakt van creativiteit en kunstzinnig werken.

Zo leer je binnen de opleiding om bijvoorbeeld al spelend om te gaan met het inzichtgevende gesprek, en om gebruik te maken van dramatechnieken, lichaamswerk, schilderen, tekenen, boetseren en stemwerk.

Daarbij is het doel om via deze middelen bewustzijn te ontwikkelen en veranderingsprocessen op gang te brengen bij jezelf óf degene die je coacht.

Het KD-coachen

Binnen het KD-coachen doorloop je een proces met verschillende stadia, zonder dat deze dwingend aanwezig hoeven te zijn. Het heeft een gefaseerde opbouw die je stap voor stap uitwerkt.

Je werkt methodisch: je zorgt voor een zorgvuldige observatie, een analyse, het formuleren van doelen, de keuze van media en werkvormen, alles passend bij de vraag van de cliënt. Het vraagt om structureren en ook weer loslaten.

Het KDC-traject heeft de volgende fasen: Voorbereiden, Verkennen, Verdiepen en Voltooien. Per fase zijn er verschillende instrumenten die je als KD-coach in kunt zetten. Deze instrumenten komen binnen de opleiding aan bod. 

 

Boek: Kunstzinnig Dynamisch Coachen 

Wil je meer weten over de KDC-methodiek? Deze wordt uitgebreid beschreven in het boek ‘Kunstzinnig Dynamisch Coachen’ van Roeland Hoefsloot.