Methodiek Kunstzinnig Dynamisch Coachen

De opleiding van De Kleine Tiki  is gebaseerd op de methodiek van het Kunstzinnig Dynamisch Coachen (KDC-methodiek). Deze methodiek maakt het mogelijk om op creatieve en kunstzinnige wijze te werken aan persoonlijke en/of professionele ontwikkeling. 

Bij het toepassen van de KDC-methodiek wordt volop gebruik gemaakt van creativiteit en kunstzinnig werken. Er wordt dan ook gewerkt met en vanuit verschillende disciplines zoals tekenen, schilderen, boetseren, taal, natuur, drama, lichaamswerk en stemwerk.

Binnen de opleiding leer je al spelend en ervarend om te gaan met allerlei coaching technieken die je in kunt zetten in je persoonlijke leven van alle dag maar ook binnen je (coachende/begeleidende) werk. En heel belangrijk, je leert vooral ook om hierbij gebruik te maken van de verschillende kunstzinnige disciplines.  Zo wordt de praktijk van het coachen kunstzinnig en heel betekenisvol omdat je via deze middelen bewustzijn ontwikkelt en veranderingsprocessen op gang brengt bij jezelf óf degene(n) die je coacht. 

Al tientallen jaren wordt er door mensen die de opleiding van De Kleine Tiki doorliepen bij vele organisaties en bedrijven en ook in coachingspraktijken gewerkt met de KDC-methodiek. Cliënten en ook werkgevers staan vaak te springen om mensen die nét even wat meer te bieden hebben! Die nét het verschil kunnen maken en op een andere wijze (dan enkel verbaal) veranderingsprocessen op gang kunnen brengen. 

Het KD-coachen

Binnen het KD-coachen doorloop je een proces met verschillende stadia, zonder dat deze dwingend aanwezig hoeven te zijn. Het heeft een gefaseerde opbouw die je stap voor stap uitwerkt.

Je werkt methodisch: je zorgt voor een zorgvuldige observatie, een analyse, het formuleren van doelen, de keuze van media en werkvormen, alles passend bij de vraag van de cliënt. Het vraagt om structureren en ook weer loslaten.

Het KDC-traject heeft de volgende fasen: Voorbereiden, Verkennen, Verdiepen en Voltooien. Per fase zijn er verschillende instrumenten die je als KD-coach in kunt zetten. Deze instrumenten komen binnen de opleiding aan bod. 

 

Boek: Kunstzinnig Dynamisch Coachen 

Wil je meer weten over de KDC-methodiek? Deze wordt uitgebreid beschreven in het boek ‘Kunstzinnig Dynamisch Coachen’ van Roeland Hoefsloot.