Coachen en begeleiden

Wil je met gemak doelgericht en gestructureerd werken binnen je coachende en/ of begeleidende werk? Binnen De Kleine Tiki is in de afgelopen jaren de methodiek van het ‘Kunstzinnig Dynamisch Coachen’ (KDC) ontwikkeld. Deze methodiek helpt je hierbij en biedt je houvast. Het is een overzichtelijke werkwijze die specifiek gebruik maakt van creativiteit en kunstzinnigheid. Een methodiek die haar waarde in de dagelijkse praktijk bewijst.

Creativiteit in de breedste zin

Binnen het Kunstzinnig Dynamisch Coachen werk je aan je professionele en persoonlijke ontwikkeling. Dit doe je door te counselen, spelend experimenteel te werken, door met het lichaam en de stem te werken, door te tekenen, schilderen, boetseren… door creativiteit te gebruiken in de breedste zin van het woord.

 

 School jezelf

Kunstzinnige werkstukken aanbieden, begeleiden en bespreken zijn belangrijke onderdelen binnen alle fases van een KDC-traject. Je gaat aan de slag met de vaardigheden die je in huis moet hebben en de bijbehorende valkuilen. Wil je als coach iemand motiveren en stimuleren het optimale uit een KDC-traject te halen? Zorg dan dat je zelf je coachende, creatieve en kunstzinnige vaardigheden goed geschoold hebt. Bedenk je daarbij altijd dat jij niet meer kunt doen dan wat iemand anders bereid is voor zichzelf te doen.

 

Duizendpoot

Als ‘Kunstzinnig Dynamisch Coach’ ben je een duizendpoot en ben je nooit uitgeleerd. Het is een ‘éducation permanente’! Je bent zelf het instrument in het proces dat je op gang brengt bij de cliënt of deelnemer. Je hebt zicht op het kunstzinnig en creatief werken, het proces van degene die je coacht en je hebt en houdt zicht op jezelf, op menselijke ontwikkeling en alle processen die daarbij horen.