Specialisatiejaar 4 - Kunstzinnig Dynamisch Coachen - Kinderen, jongeren en volwassenen

‘Als de bloem niet bloeit als de vogel niet zingt en het kind niet speelt, dan vragen we niet wat bloeien, zingen of spelen is, maar gaan we zoeken waarom uitblijft dat wat er van nature moet zijn’.

Dit jaar maak je gebruik van creatief en kunstzinnig werken, spelend werken, theorieën, methodieken, praktijk en literatuur. De ingang is steeds het kunstzinnig en creatief werken met een grote verscheidenheid aan speelse werkwijzen zoals: schilderen, boetseren, tekenen, spel, verhalen, sprookjes, biografisch werken, dans, beweging, zingen, rituelen en humor. Want als je de wereld van de volwassene, het kind, de jongere creatief tegemoet wil treden dan moet je een goed gevulde kleurrijke rugzak hebben. Om dit jaar te kunnen volgen, vragen we je minimaal een verdiepingsjaar van De Kleine Tiki gevolgd hebben of een soortgelijke vooropleiding.

Synthese tussen psychologie, pedagogiek en psychosyntese

Binnen het programma maken we steeds een verbinding tussen psychologie, pedagogiek en psychosynthese (een transpersoonlijke spirituele psychologie). Daarbij is het vertrouwen in de wijsheid die je als mens bij je draagt, het uitgangspunt. Via kunstzinnig coachend werken ben je op zoek naar het innerlijke kind, de mens achter het gedrag. Zo bevorder je een natuurlijke groei naar zelfverwezenlijking.

De sleutel van de gouden poort

De praktijk leert dat het belangrijk is aandacht te schenken aan de uiterlijke en innerlijke kant van de mens, maar ook aan de individuele en collectieve kant van veel hedendaagse problemen. Intuïtief weten we dat er antwoorden zijn, dat er meer mogelijk is, maar waar is de sleutel tot de gouden poort? De sleutel die ons toegang biedt tot een land waar:

 • kunstzinnig en creatief bezig zijn een onderdeel is van het dagelijks leven;
 • kunstzinnig en creatief bezig zijn bijdraagt aan geluk door problemen en vastgezette patronen als het ware schoon te spelen;
 • volwassenen en kinderen wonen die spontaan gedachten en gevoelens in constructieve vormen weten uit te drukken;
 • aandacht, echtheid, zachtheid, kracht en kwetsbaarheid een plek hebben.

Leerdoelen van het programma

Na het volgen van dit specialisatiejaar ben je in staat:

 • Vanuit een eigen stijl en visie als coach, volwassenen en kinderen te kunnen begeleiden gebruikmakend van KDC-methodiek.
 • Coachende gesprekken te kunnen voeren.
 • Het eigen kunstzinnige instrumentarium in te zetten in de praktijk van het coachend werken.
 • De belangrijkste communicatieregels in het coachende werk in praktijk te brengen.
 • De sterke kanten van jezelf als coach om te kunnen zetten in creatieve interventies.
 • In de praktijk van het kunstzinnig dynamisch coachen vanuit een vraag een creatief en kunstzinnig antwoord formuleren, gericht op het werken met volwassenen, individuele kinderen, groepen kinderen en hun ouders.
 • En bereid je ‘innerlijk kind’ en ‘de oude wijze’ in jezelf ruimte te geven en/of te leren kennen.
 • De kwaliteit van je eigen ‘menszijn’ en die van anderen te vergroten gebruik makend van creatieve en kunstzinnige middelen.
 • Jezelf bespreekbaar en kwetsbaar op te kunnen stellen, feedback kunnen geven en ontvangen.

Thema’s van de bijeenkomsten

 • De kennismaking, het begin van de reis
 • Het pad van de held
 • De innerlijke clown improviseert
 • Werken met delen en posities
 • Communicatie en het werken met handpoppen
 • Terugkijkend toekomstgericht coachen
 • Coachen bij verliesverwerking
 • Werken met sensitiviteit
 • Werken met de elementenvierhoek
 • De innerlijke clown
 • Werken met het wonder
 • Werken met voorwerpen
 • Afsluiting en nazorg, rituelen
 • Presentaties van het eigen proces 1 en 2

Wat kun je verwachten?

Kunstzinnig dynamisch coachen: het ambacht
 • Je kunt in de praktijk van het kunstzinnig dynamisch coachen vanuit een vraag een creatief en kunstzinnig aanbod ontwikkelen, gericht op het werken met volwassenen en/of kinderen en hun ouders.
 • Je kunt vanuit een eigen stijl en visie als coach volwassenen en/of kinderen en hun ouders begeleiden.
 • Je kunt volwassenen en/of kinderen en hun ouders begeleiden gebruikmakend van de KDC-methodiek.
 • Je kunt het eigen creatieve en kunstzinnige instrumentarium inzetten in de praktijk van het coachend werken met volwassenen en/of kinderen en hun ouders.
 • Je kent de waarde en werking van meditatie, boetseren, tekenen en schilderen bij de ondersteuning van ontwikkelingsprocessen van volwassenen en/of kinderen en hun ouders.
 • Je kunt de theorie van de psychosynthese handen en voeten te geven in het coachende werk.
 • Je kunt spelend en experimenteel werken met de mens áchter het gedrag, het innerlijke kind, de oude wijze, met voorwerpen, de innerlijke clown, sensitiviteit, delen en posities, met het wonder en rituelen.
 • Je onderzoekt de onderlinge verbinding tussen psychologie, pedagogiek en psychosynthese.
 • Je kunt de sterke kanten van jezelf als coach omzetten in creatieve interventies met volwassenen en/of kinderen en hun ouders.
 • Je zet heel bewust essentiële gespreksvaardigheden in zoals; actief luisteren naar de client en zijn werkstuk, oordelen achterwege laten, open vragen stellen, samenvatten en concretiseren.
 • Je kunt een verdiepende dialoog aangaan met je werkstukken, met jezelf en elkaar.
Het persoonlijke proces
 • Je kunt het kunstzinnig en creatief zijn een onderdeel te laten zijn van je dagelijkse leven.
 • Je kunt de theorie van de psychosynthese toepassen op je ontwikkelingsproces als mens.
 • Je kunt de kracht en kwetsbaarheid van jezelf als mens en als coach zien en een plek geven.
 • Je kunt jezelf bespreekbaar en kwetsbaar opstellen.
 • Je kunt de kwaliteit van je eigen ‘menszijn’ en die van anderen vergroten, gebruikmakend van creatieve en kunstzinnige middelen.
Kunstinnig en creatief werken
 • Je kent de waarde, mogelijkheden en de specifieke werking van kunstzinnige materialen.
 • Je vult je ‘rugzak’ met creatieve en kunstzinnige activiteiten en technieken als: schilderen, tekenen, boetseren, spel, verhalen, sprookjes, biografisch werken, dans, beweging, zingen, rituelen, humor.
 • Je kunt werken met een diversiteit aan kunstzinnige materialen als: oliepastel, softpastels, houtskool, gips, kleurpotloden, textiel, acrylverf, gouache, aquarel/waterverf, acrylpotloden, grafietpotlood, ecoline, klei.
 • Je werkt op verschillende ondergronden en papiersoorten en ervaart wat deze ondergronden bijdragen/in beweging zetten voor jezelf of je client.
 • Je kunt diverse werkvormen inzetten zoals het werken met de held, de innerlijke clown, delen en posities, handpoppen, voorwerpen, het wonder, sensitiviteit, de elementenvierhoek en rituelen.

De literatuur & materialen

 • Kunstzinnig Dynamisch Coachen, R.F. Hoefsloot (De Kleine Tiki, 2021)
 • Kinderen geven tekens, Theresa Foks-Appelman (Euburon Delft 2005)
 • Coachen met actiemetaforen, F. van Kempen, (Boom/Nelissen, 2012)
 • Creativiteit géén kunst, L Nijman en J de Bode, (Akasha, 2009)

Wil je een boek aanschaffen dat is geschreven door Roeland Frank Hoefsloot? Dan kun je dit bestellen via onze webshop of kopen tijdens een lesdag in het ‘winkeltje in de gang’.

Wil je weten welke materialen je aan kun schaffen voor het thuiswerk? Hier vind je een voorbeeld van een materialenlijst.

Lesdagen

In totaal zijn er 15 bijeenkomsten verspreid over het schooljaar.

Startdata 2024 -2025

 • vrijdag 18 oktober 2024

Ongeveer twee dagen per maand ben je welkom van 10.15 tot 17.00 uur. Hier vind je het volledige lesrooster

Aantal deelnemers

18 personen

Tarieven

Op deze pagina vind je alle actuele informatie over de tarieven per opleidingsjaar.

Meer weten?

Een specialisatiejaar Kunstzinnig Dynamisch Coachen is toegankelijk voor Tiki-studenten die een verdiepingsjaar hebben gevolgd.

Volg ons via

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Contact

info@dekleinetiki.nl
+31 (0)76 514 1017

Correspondentie adres:
Postbus 1825, 4801 BV Breda

Bezoekadres:
Langendijk 87, 4819 EV Breda

© 2024  De Kleine Tiki