Specialisatiejaar Kunstzinnig Dynamisch Coachen - Werken met kinderen, jongeren en volwassenen

‘Als de bloem niet bloeit als de vogel niet zingt en het kind niet speelt, dan vragen we niet wat bloeien, zingen of spelen is, maar gaan we zoeken waarom uitblijft dat wat er van nature moet zijn’.

Dit jaar maak je gebruik van creatief en kunstzinnig werken, spelend werken, theorieën, methodieken, praktijk en literatuur. De ingang is steeds het kunstzinnig en creatief werken met een grote verscheidenheid aan speelse werkwijzen zoals: schilderen, boetseren, tekenen, spel, verhalen, sprookjes, biografisch werken, dans, beweging, zingen, rituelen en humor. Want als je de wereld van de volwassene, het kind, de jongere creatief tegemoet wil treden dan moet je een goed gevulde kleurrijke rugzak hebben. Om dit jaar te kunnen volgen, vragen we je minimaal het derde studiejaar van De Kleine Tiki gevolgd te hebben of een soortgelijke vooropleiding.

Synthese tussen psychologie, pedagogiek en psychosyntese

Binnen het programma maken we steeds een verbinding tussen psychologie, pedagogiek en psychosynthese (een transpersoonlijke spirituele psychologie). Daarbij is het vertrouwen in de wijsheid die je als mens bij je draagt, het uitgangspunt. Via kunstzinnig coachend werken ben je op zoek naar het innerlijke kind, de mens achter het gedrag. Zo bevorder je een natuurlijke groei naar zelfverwezenlijking.

De sleutel van de gouden poort

De praktijk leert dat het belangrijk is aandacht te schenken aan de uiterlijke en innerlijke kant van de mens, maar ook aan de individuele en collectieve kant van veel hedendaagse problemen. Intuïtief weten we dat er antwoorden zijn, dat er meer mogelijk is, maar waar is de sleutel tot de gouden poort? De sleutel die ons toegang biedt tot een land waar:

 • kunstzinnig en creatief bezig zijn een onderdeel is van het dagelijks leven;
 • kunstzinnig en creatief bezig zijn bijdraagt aan geluk door problemen en vastgezette patronen als het ware schoon te spelen;
 • volwassenen en kinderen wonen die spontaan gedachten en gevoelens in constructieve vormen weten uit te drukken;
 • aandacht, echtheid, zachtheid, kracht en kwetsbaarheid een plek hebben.

Leerdoelen van het programma

Na het volgen van dit specialisatiejaar ben je in staat:

 • Vanuit een eigen stijl en visie als coach, volwassenen en kinderen te kunnen begeleiden gebruikmakend van KDC-methodiek.
 • Coachende gesprekken te kunnen voeren.
 • Het eigen kunstzinnige instrumentarium in te zetten in de praktijk van het coachend werken.
 • De belangrijkste communicatieregels in het coachende werk in praktijk te brengen.
 • De sterke kanten van jezelf als coach om te kunnen zetten in creatieve interventies.
 • In de praktijk van het kunstzinnig dynamisch coachen vanuit een vraag een creatief en kunstzinnig antwoord formuleren, gericht op het werken met volwassenen, individuele kinderen, groepen kinderen en hun ouders.
 • En bereid je ‘innerlijk kind’ en ‘de oude wijze’ in jezelf ruimte te geven en/of te leren kennen.
 • De kwaliteit van je eigen ‘menszijn’ en die van anderen te vergroten gebruik makend van creatieve en kunstzinnige middelen.
 • Jezelf bespreekbaar en kwetsbaar op te kunnen stellen, feedback kunnen geven en ontvangen.

Thema’s van de bijeenkomsten

 • De kennismaking, het begin van de reis
 • Het pad van de held
 • De innerlijke clown improviseert
 • Werken met delen en posities
 • Communicatie en het werken met handpoppen
 • Terugkijkend toekomstgericht coachen
 • Coachen bij verliesverwerking
 • Werken met sensitiviteit
 • Werken met de elementenvierhoek
 • De innerlijke clown
 • Werken met het wonder
 • Werken met voorwerpen
 • Afsluiting en nazorg, rituelen
 • Presentaties van het eigen proces 1 en 2

De literatuur & materialen

De boeken die geschreven zijn door Roeland Frank Hoefsloot kun je aanschaffen via onze webshop. De literatuur van dit jaar is als volgt:

 • Kunstzinnig Dynamisch Coachen, R.F. Hoefsloot (Schors 2007)
 • Kinderen geven tekens, Theresa Foks-Appelman (Euburon Delft 2005)
 • Coachen met actiemetaforen, F. van Kempen, (Boom/Nelissen, 2012)
 • Heel je leven, een nieuwe oriëntatie door de psychosynthese P. Ferrucci (De Toorts Haarlem)
 • Creativiteit géén kunst, L Nijman en J de Bode, (Akasha, 2009)

Wil je weten welke materialen je aan kun schaffen voor het thuiswerk? Hier vind je een voorbeeld van een materialenlijst.

Lesdagen

In totaal zijn er 15 bijeenkomsten verspreid over het schooljaar.

Startdata Breda

 • Maandag 8 november 2021

Ongeveer twee dagen per maand ben je welkom van 10.15 tot 17.00 uur. Hier vind je het volledige lesrooster

Aantal deelnemers

18 personen

Meer weten?

Over welk onderwerp wil je meer weten?

Wil je overleggen of dit jaar het beste past bij jouw wensen en achtergrond? Bezoek dan een van onze open dagen. Wil je je meteen aanmelden? Dat kan binnenkort via onderstaande link: