STAP-budget

Update 8-3-2022

STAP-budget

Werkenden en werkzoekenden (die in Nederland woonachtig zijn) kunnen vanaf schooljaar 2022-2023 een aanvraag indienen voor het STAP-budget.
De Nederlandse overheid stelt met het STAP-budget een aantal keer per jaar een pot geld beschikbaar, met voor ieder die de subsidie toegekend krijgt een budget van maximaal 1000 euro.

Een aantal belangrijke punten hieromtrent:

 • De Kleine Tiki is op dit moment bezig om te voldoen aan alle vereisten om opgenomen te worden in het STAP-scholingsregister. Dit gaat niet zomaar en vraagt de nodige tijd, maar wij zien het positief in! Zodra het gelukt is, zullen we iedereen hierover uiteraard berichten.
 • Omdat onze scholingsjaren starten vanaf 1 oktober 2022, is het voor Tiki- studenten op z’n vroegst mogelijk het STAP-budget op 1 juli aan te vragen (de aanvraag dient namelijk minimaal 4 weken en maximaal 3 maanden voor aanvang van de scholing ingediend te worden).
 • De Kleine Tiki zal daar waar nodig gegevens verstrekken om de aanvraag van het STAP budget mogelijk te maken, maar is op geen enkele wijze betrokken bij het toekennen van het STAP-budget.
 • Lang niet iedereen die een aanvraag indient krijgt de subsidie ook toegekend.
 • Schrijf je je in voor een scholingsjaar (en hoop je gebruik te kunnen maken van het STAP-budget)?
  Besef je dan goed dat:
     • je helemaal welkom bent (met of zonder STAP-budget)!
     • je te allen tijde (dus ook als de subsidie niet wordt toegekend) zelf aansprakelijk blijft voor het nakomen van de betalingsverplichting die je aangaat bij aanmelding (zie algemene voorwaarden).

Zodra er nieuwe informatie beschikbaar is zullen we dat op deze pagina vermelden.

Kijk voor meer informatie en vragen over het STAP-budget op de website van Rijksoverheid