Daan Mijnders, student en docente bij De Kleine Tiki, heeft bijna alle scholingsjaren van De Kleine Tiki doorlopen. Op dit moment volgt zij binnen De Kleine Tiki het scholingsjaar ‘Kunstreis van de Ziel’. Als gedragsexpert van jongeren in het Voortgezet Onderwijs past ze in de dagelijkse praktijk van het onderwijs het gedachtegoed van De Kleine Tiki toe. Daarnaast is ze ook docente bij De Kleine Tiki. We vroegen haar wat De Kleine Tiki voor haar betekent.

Wat maakte dat je koos voor De Kleine Tiki?

“Als middelbare scholiere wilde ik naar de kunstacademie. Dat is niet gelukt, maar deze wens is altijd bij mij blijven kriebelen. Ik startte een zoektocht. Uit een loopbaantraject, als onderdeel van mijn zoektocht, kwam duidelijk naar voren dat ik grote behoefte had om mijn creatieve ontwikkeling eindelijk eens ruimte te geven. Ik zag toen een advertentie in een tijdschrift van De Kleine Tiki. Deze opleiding sloot naadloos aan bij de uitslag van het traject. Dus ik dacht, dat is het! En dat bleek ook zo te zijn.”

 

Wat spreekt je zo aan in deze opleiding?

“Het prikkelt mijn kunst-zin en de opleiding is ervaringsgericht: ‘Minder praten en meer kunstzinnig doen’. Ik ga in vrijheid de dialoog aan met mijzelf via mijn kunstzinnig werk en doe dit samen met mijn medestudenten en docenten. Daarbij gebruik ik de theorie die tijdens de lesdagen en binnen het thuiswerk wordt aangeboden. Het is bijzonder dat ik bijvoorbeeld, spelend met kleur, klank en vorm, contact leer maken met mijn diepere verlangens en dat ik de blokkades leer zien die mij afhouden van het realiseren van deze diepere verlangens. Ik heb op deze opleiding geleerd mijn blokkades in de ogen te kijken en daadwerkelijk mijn persoonlijke transformatie bij de hand te nemen en dat vind ik fijn. Ik ervaar bij studenten en docenten een enorme gemeenschappelijkheid en vooral ook respect voor de ‘weg’ die ieder gaat, met al zijn ups en downs. Dat geeft een gevoel van veiligheid. Er wordt gewerkt vanuit een positieve grondhouding vanuit de gedachte: ‘houd het licht en maak er geen drama van’. Dat spreekt mij enorm aan. Binnen De Kleine Tiki word ik, door de combinatie van coach vaardigheden en kunstzinnige vaardigheden en vooral ook door het erkennen van mijn creativiteit en spiritualiteit, op een ander niveau geraakt. Hierdoor blijft het niet alleen een theorie maar leef ik het ook na. De theorie van de Psychosynthese vind ik daarbij heel fijn.”

‘Wat brengt de opleiding je?

“Persoonlijke groei, innerlijke rust en nieuwe carrièremogelijkheden. Mijn persoonlijke, maar ook mijn professionele ontwikkeling wordt door De Kleine Tiki aangeraakt. Ik ervaar een vergroting van kwaliteit van leven, verbetering van relaties, meer inzicht in mezelf en in de mensen om mij heen. Mijn creatieve proces blijft als een onuitputtelijke bron stromen. De methodiek, de vaardigheden en inzichten die ik krijg over mezelf zet ik in om andere mensen te ondersteunen. Wat ik in de opleiding meemaak en leer pas ik toe in mijn coaching met jongeren. Ik merk daarbij zeker een verschil tussen hoe ik eerst coachte en nu. Wat ik een waardevolle ontdekking vind is dat ik het als coach in principe niet meteen hoef op te lossen of te fixen voor de jongeren met wie ik werk. Met empathie, mededogen en respect bied ik ondersteuning in hun zoektocht om op eigen benen te gaan staan. Ik werk daarbij vaak heel spontaan, ik stem me altijd heel goed af, bied ruimte binnen een veilige bedding. Ook dat heb ik bij De Kleine Tiki geleerd.”

Kunstzinnig werken in de groep en thuis

“In de lesgroepen ben ik individueel bezig met kunstzinnig en creatief werken, maar we zijn ook samen bezig. Het coachen, gebruikmakend van kunstzinnige werkstukken, wordt in twee, drie of viertallen geoefend. Daarbij ervaar ik dat ik er mag zijn met mijn kracht en kwetsbaarheid, zonder oordeel en dat is heel erg prettig. We leren heel veel van elkaar. Gekoppeld aan de lesbijeenkomsten wordt er ook huiswerk ofwel thuiswerk gemaakt. Thuiswerk maken is bij de Tiki een uitnodiging. Het is echt je eigen verantwoordelijkheid. Het was voor mij een keuze om mijn thuiswerk te maken. Het voelde nooit als een schoolse of brave verplichting. Ik heb het altijd gezien als een uitnodiging waarvan ik benieuwd was wat het me mocht brengen, een waardevolle aanvulling op de lesdagen.”

Hoe ervaar je het docentschap?

“Naast student ben ik inderdaad ook docent bij De Kleine Tiki. Ik vind het heel bijzonder om ook aan deze andere kant te staan. Ik geef nu bijvoorbeeld lessen die ik eerder zelf heb gevolgd. Ik vind het heel fijn het groepsproces te begeleiden. Dat ik getuige mag zijn van een groep mensen die hierheen komt en met elkaar en zichzelf aan het werk gaat, de kunstzinnige opdrachten doet en met elkaar een groep vormt. Ze zijn er voor elkaar, luisteren naar elkaar en zijn met elkaar aan het leren. Echt fantastisch om mee te maken. Als docent heb ik echt een andere rol, ik breng kennis over, begeleid processen, ben alert of iedereen zich oké voelt, ondersteun hier en daar waar nodig is, dat is heerlijk om te doen. Ook van de lessen voorbereiden geniet ik. Muziek erbij zoeken, uitnodigende literatuur rondom het thema zoeken, theorie op een flipover zetten… Mensen die naar De Kleine Tiki komen vind ik heel moedig en dapper, want ze zijn bereid om naar zichzelf te kijken en met zichzelf aan de slag te gaan. Leerzaam voor henzelf maar ook voor hun directe omgeving. Het voelt als een bijdrage aan een betere wereld.”

Ben jij ook benieuwd naar De Kleine Tiki? Kom dan gerust eens een kijkje nemen tijdens een van onze open dagen. Deze zijn op de volgende zondagen in Breda: 7 april, 19 mei en 23 juni en op zondag 26 mei in Assen. We kijken er naar uit om je te ontmoeten!

Dit bericht delen:
)