KDC - basisjaar 2: Ik en de ander in beeld door Creatief Stem- en Lichaamswerk

‘Laat elke cel in je lichaam
dansen en zingen.
Laat elke cel in je lichaam
schilderen en boetseren.
Ga de trilling binnen
en ervaar de vreugde
van creativiteit.
Het is je geboorterecht’
In dit verdiepende combi-jaar ga je je creatief en expressief richten op de vijf levensgebieden - het fysieke,  het emotionele, het sociale, het cognitieve en het spirituele.  Waar je in de basisjaren ‘Creatief stemwerk 1 of  Creatief lichaamswerk 1  gericht  was op het ‘IK’ zal dit scholingsjaar de aandacht voornamelijk gericht zijn op  ‘IK en de ANDER” Je wordt uitgenodigd te experimenteren met dans, zang, klank, kleur en vorm. 

Dit scholingsjaar wordt je uitgenodigd om samen met je groepsgenoten creatief op reis te gaan, in beweging te komen, de vonk en het enthousiasme in jezelf en de ander te gaan voeden en je stem te gaan laten horen. Het gaat hierbij niet om artistiek zijn, maar om authentiek zijn.
Je  wordt gestimuleerd zoveel mogelijk creativiteit ‘aan den lijve’ te ervaren en dat wat je inspireert te gaan integreren in je leven en/of werk. Zo kan er een nieuwe ruimte in jezelf ontstaan waardoor je vollediger in het leven kunt gaan staan. De poort wordt geopend naar een vreugdevol, open en licht creatief bestaan die past bij de nieuwe energie in jezelf en om ons heen.
Er wordt gebruik gemaakt van, kunst, muziek, zang, dans, spel, poëzie, beeldend vormen, interactieve oefeningen, meditaties, gesprekken, presentaties etc. Belangrijke begrippen zijn: vrijheid, creativiteit, intuïtie, autonomie, verantwoordelijkheid en oorspronkelijke kennis.

Voor wie?
Je kunt je binnen dit  scholingsprogramma helemaal richten op je persoonlijke ontwikkeling als je dat wenst. Je kunt het ook gebruiken voor je werk als professional. Er wordt een rugzak aan nieuwe mogelijkheden en ervaringen aangeboden welke geïntegreerd kunnen worden in het eigen praktische werk en leven.
Je kunt als student naar keuze het accent leggen op persoonlijke ontwikkeling en/of professionele ontwikkeling. Tijdens dit scholingsjaar kan een start worden gemaakt met  creatief stemwerk en of creatief lichaamswerk in de praktijk.  Dit is echter niet noodzakelijk.

Moet je creatief zijn? Nee, je hoeft geen kunstenaar te zijn of erg creatief te zijn maar wel:
 • Van mensen houden en van hun processen
 • Houden van het werken met drama, klank en beweging
 • Houden van zang en lichaamsexpressie
 • Je willen laten inspireren door de kunsten
 • De spelende mens in jezelf en de ander willen ontmoeten
 • In staat zijn om met verwondering naar de mens en de wereld te kijken
 • Willen experimenteren en avontuurlijk durven zijn
 • Risico’s durven nemen
 • Gevoelig en meelevend kunnen zijn
 • Jezelf en de ander ruimte kunnen geven om lerend te mogen zijn
 • Mislukkingen als mogelijkheden zien
 • Bereid zijn tot zelfonderzoek en zelfreflectie

Om toegelaten te worden tot CSL- jaar 2, geef je bij inschrijving via het digitale inschrijfformulier aan welke opleidingsachtergrond/werkervaring je hebt, zodat De Kleine Tiki  kan bepalen of deze toereikend zijn.

Doelstelling van het programma
 • Het verkennen en doorleven  van creatieve en kunstzinnige werkvormen binnen stemwerk en lichaamswerk.
 • Een creatieve attitude eigen maken door te durven experimenteren met lichaam, stem, klank en kleur.
 • In je kracht komen en jezelf durven uiten los van angst voor kritiek of oordeel.
 • Vanuit ‘zijn’ leren doen.
 • De expressie exploreren van ideeën, gedachten en gevoelens door middel van beweging, gebaren, aanrakingen, spraak, zang, taal, interactie en het gebruik van de ruimte.
 • Het bevorderen van een krachtig innerlijk contact met wie je oorspronkelijk bent en het bevorderen van je inspiratie.
 • Kwaliteit van leven verbeteren door bewustzijn, overgave en vertrouwen te ontwikkelen in de verschillende levensgebieden: fysiek, emotioneel, sociaal, cognitief en spiritueel.
 • De persoonlijke ontwikkeling vooral licht leren houden en er geen drama van te maken.
 • In contact zijn: Je zelf en de ander ontmoeten vanuit vertrouwen en respect.
 • Houding, kennis en vaardigheden vanuit de Psychosynthese, een richting van de humanistische psychologie,  integreren in het dagelijks leven en/of werk.
 • Het vorm kunnen geven aan CSL-opdrachten.
 • Het methodisch kunnen doordenken en opzetten van een workshop CSL.

Opbouw programma
In negen maanden maak je een inspirerende reis langs de vijf levensgebieden: fysiek, emotioneel, sociaal, cognitief en spiritueel. Ieder afzonderlijk levensgebied wordt in drie bijeenkomsten creatief verkend aan de hand van de volgende opbouw:
a. Thuis-wonen: Gericht op ‘bewustzijn’ en ‘loslaten’ binnen het levensgebied.
b. Thuis-komen: Gericht op ‘overgave’ en ‘vertrouwen’ binnen het levensgebied.
c. Thuis-zijn: Gericht op ‘vol-ledig zijn’ in het ‘nu’ binnen het levensgebied.

Deze driedeling wordt op de verschillende levensgebieden toegepast.
In feite ga je een scan maken hoe deze belangrijke levensgebieden in jezelf aanwezig zijn.
 • Thuis-wonen: Je gaat dan eerst op zoek binnen het levensgebied naar bewustzijn. Wat is er? Hoe woon ik in dit levensgebied?  Wat wil ik eren en wat loslaten?
 • Thuis-komen: Dan ga je werken aan overgave in het levensgebied en vertrouwen dat het goed is of goed komt.
 • Thuis-zijn: Daarna werk je aan acceptatie en volledig aanwezig durven zijn in het levensgebied vanuit Vol-heid, met vreugde openheid en lichtheid

De bijeenkomsten

Bijeenkomst 1.   Inleidende bijeenkomst: ‘Naar de aarde’

Levensgebied het fysieke leven
Bijeenkomst 2.   Thuis-wonen fysiek
Bijeenkomst 3.   Thuis-komen fysiek
Bijeenkomst 4.   Thuis-zijn fysiek

Levensgebied het emotionele leven
Bijeenkomst 5.   Thuis-wonen emotie
Bijeenkomst 6.   Thuis-komen emotie
Bijeenkomst 7.   Thuis-zijn emotie

Levensgebied het sociale leven
Bijeenkomst 8.   Thuis-wonen sociaal
Bijeenkomst 9.   Thuis-komen sociaal
Bijeenkomst 10. Thuis-zijn sociaal

Levensgebied het cognitieve leven
Bijeenkomst 11. Thuis-wonen cognitief
Bijeenkomst 12. Thuis-komen en zijn cognitief

Levensgebied het spirituele leven
Bijeenkomst 13. Thuis-wonen spiritueel
Bijeenkomst 14. Thuis-komen spiritueel
Bijeenkomst 15. Thuis-zijn spiritueel

Presentaties
Bijeenkomst 16. Presentatie persoonlijke en/of professionele proces
Bijeenkomst 17. Presentatie persoonlijke en/of professionele proces

Literatuur & materialen

Tijdens dit jaar gebruik je de volgende literatuur:
 • Kunstzinnig Dynamisch Coachen, R.F. Hoefsloot (Schors, Amsterdam 2014)
 • Creativiteit in stemwerk en lichaamswerk, R.F. Hoefsloot, uitgeverij Schors, Amsterdam 2014
 • Heel je leven, een nieuwe oriëntatie door de psychosynthese,  P. Ferrucci ,De Toorts Haarlem, 1987
 • Creativiteit géén kunst, L Nijman en J de Bode, Akasha, 2009

Wil je weten welke kunstzinnige materialen je aan kun schaffen voor het thuiswerk? Hier vind je een voorbeeld van een materialenlijst.

Meer weten of aanmelden

Wil je overleggen of dit jaar het beste past bij jouw wensen en achtergrond? Bezoek dan een van de open dagen van De Kleine Tiki. Wil je meteen aanmelden? Klik dan hier. Ben je een huidige Tiki-student?  Meld dan aan via het portaal.
Lesdagen
Twee dagen per maand
van 10.15 uur tot 17 uur.

Totaal 17 bijeenkomsten van begin september tot mei / juni.

Locatie en startdatum:
Breda: woensdag 12 september
Klik hier voor het lesrooster

Aantal deelnemers:
18 personen