Milo Hoefsloot

Beer op de weg?
Give him a hug!
Functie / taken
Dagelijks bestuur
Hoofd financiele zaken, marketing, facilitair
Beleidsmedewerker
Communicatie contractpartners


Opleiding en ervaring
Milo is sinds 2008 werkzaam binnen De Kleine Tiki.

Daarnaast werkt Milo in het sociale werkveld bij Contour de Twern.
Tevens heeft hij een eigen bedrijf en is hij Trainer, trainingsacteur, assessor, team-trainingsacteur, regietoneel,
onderwerpen zijn afhankelijk van de vraag opdrachtgever.
Wat voorbeelden: Teambuilding, effectief vergaderen, omgaan met conflicten, omgaan met agressie, onderhandelen omgang met moeilijke situaties/ hoe vergroot je je handelingsmogelijkheden, sociale en communicatieve vaardigheden, sollicitatievaardigheden, coachingsvaardigheden, teambuilding en bejegening en attitude op de werkvloer enzovoort.

Opleiding
Bachelor of Human Resource Management, Personeel en Arbeid, specialisatie Loopbaanontwikkeling en Coaching
Sociaal Cultureel Werk


Website
www.trainingsbureauhoefsloot.nl/