Milo Hoefsloot

'Beer op de weg?
Give him a hug!'

Functie / taken

  • Dagelijks bestuur
  • Hoofd financiele zaken, marketing, facilitair
  • Beleidsmedewerker
  • Communicatie contractpartners

Opleiding en ervaring

Milo is sinds 2008 werkzaam binnen De Kleine Tiki.

Daarnaast werkt Milo in het sociale werkveld bij Contour de Twern. Tevens heeft hij een eigen bedrijf en is hij Trainer, trainingsacteur, assessor, team-trainingsacteur, regietoneel, onderwerpen zijn afhankelijk van de vraag opdrachtgever. Wat voorbeelden: Teambuilding, effectief vergaderen, omgaan met conflicten, omgaan met agressie, onderhandelen omgang met moeilijke situaties/ hoe vergroot je je handelingsmogelijkheden, sociale en communicatieve vaardigheden, sollicitatievaardigheden, coachingsvaardigheden, teambuilding en bejegening en attitude op de werkvloer enzovoort.

Opleiding
Bachelor of Human Resource Management, Personeel en Arbeid, specialisatie Loopbaanontwikkeling en Coaching Sociaal Cultureel Werk

Website

www.trainingsbureauhoefsloot.nl