Opleidingen

De Kleine Tiki heeft in de afgelopen decennia  twee deeltijd-opleidingen ontwikkeld gericht op kunstzinnige en persoonlijke ontwikkeling toewerkend naar professionele ontwikkeling waarbij gewerkt wordt met hoofd, hand en hart.

De Kleine Tiki biedt de volgende twee opleidingen en scholingsjaren aan:
 • Opleiding tot Kunstzinnig Dynamisch Coach (afgekort KDC)
 • Opleiding tot Coach in Creatief Stem- en Lichaamswerk (afgekort CSL)

Binnen beide opleidingen wordt in alle scholingsjaren altijd creatief en kunstzinnig gewerkt. Kunstzinnige ervaring is echter niet noodzakelijk om aan de scholingsjaren te kunnen deelnemen.

De verschillende scholingsjaren worden als bouwstenen gezien waarmee de student naar keuze zijn  eigen opleidingstraject kan samenstellen. Het is niet altijd nodig om alle scholingsjaren te volgen binnen de opleidingen. Je kunt  ook in overleg één of meerdere  scholingsjaren volgen. Je kunt ook instromen in een ‘later’ jaar afhankelijk van ervaring en opleiding.

Naast dat een student het volledige opleidingstraject binnen KDC of CSL kan volgen kan ook een combinatie gemaakt worden tussen KDC en CSL-scholingsjaren.  Zo kan de KDC-student  naar wens scholingsjaren van CSL aan zijn programma toevoegen en andersom kan de CSL student deelnemen aan KDC scholingsjaren.  Er bestaat dus de mogelijkheid om te hoppen (altijd in overleg!) omdat de Tiki- jaarprogramma’s wat betreft inhoud en opbouw in grote lijnen op elkaar afgestemd zijn.

Opleiding tot Kunstzinnig Dynamisch Coach
Binnen de opleiding KDC staat het beeldend werken centraal binnen de KDC-methodiek. Er is vooral aandacht voor schilderen, tekenen en boetseren.  Er wordt ook gedanst, gezongen, gewerkt met dramatische expressie en taal, maar deze media staan minder centraal.

Scholingsjaren:
 • KDC-Tiki-jaar 1: Basisjaar kunst en innerlijke ontwikkeling 1
 • KDC-Tiki-jaar 2: Basisjaar kunst en innerlijke ontwikkeling 2
 • KDC-Tiki-jaar 3: Kunstzinnig dynamisch leven en coachen
 • KDC-Tiki-jaar 4: Specialisatiejaren:
o Kunstzinnig dynamisch coachen gericht op volwassenen (KDCV) of
o Kunstzinnig dynamisch coachen gericht op kinderen (KDCK)
o Kunstreis van de Ziel  (KvdZ)
?
Opleiding tot Coach in Creatief Stem- en Lichaamswerk
Binnen de opleiding CSL staat het  creatief werken met  ‘stem’ of naar keuze ‘dans en beweging’  centraal  gekoppeld aan dramatische expressie en beeldend werken. Er wordt dus ook geschilderd, getekend en geboetseerd. Het werken met groepen,  vooral in workshop verband ,neemt  een belangrijke plaats in binnen  deze opleiding.  KDC studenten die zich willen specialiseren in stem lichaamswerk of het werken met groepen zijn van harte welkom.

Scholingsjaren:
 • CSL-jaar 1:
o Creatief stemwerk 1 (voorheen Stemcreatie) en/of
o Creatief lichaamswerk 1 ( voorheen Dans Drama en Creatie)
 • CSL-jaar 2: Creatief stem- en lichaamswerk 2 (verdiepend combi-jaar)
 • CSL-jaar 3: Creatief werken met individuen en groepen (voorheen het verkorte programma  Train de Trainer Creatief)

Enkele mogelijkheden voor een combinatie van scholingsjaren en opleidingen als voorbeeld:
 • Een student kan in KDC-Tiki jaar 1 starten en doorgaan in CSL-jaar 2. Daarna kan de student eventueel weer terug naar het KDC taject: KDC-Tiki-jaar 3
 • Een student van CSL-jaar 2  kan kiezen om door te gaan naar KDC jaar 3 of zelfs jaar KDC jaar 4 na overleg.
 • Een KDC-student uit jaar 4 kan toch nog wat meer stem of lichaamswerk aan zijn pakket willen toevoegen en kan kiezen voor CSL-jaar 1 of CSL-jaar 2.
 • Een student KDC Tiki-jaar 2, 3 of 4  wil naast het individuele werken zich vooral ook scholen in het werken met groepen. De keuze kan dan gemaakt worden om naar CSL-jaar 3 te gaan. In het CSL-jaar 3 staan niet alleen de stem en het lichaam centraal, maar alle muzen.
 • Een student die CSL-jaar 3 heeft gedaan en zich heeft bekwaamd in het werken met groepen kan er voor kiezen een van de KDC jaar 4 specialisatiejaren te doen om zich nog ook meer te scholen in het individuele coachen volgens de KDC-methodiek.
 • Afhankelijk van ervaring en opleiding kan een student ook starten in een Tiki-jaar 2, 3 of zelfs soms in jaar 4. Dit altijd in overleg.

Algemene opleidingsinformatie
Het zijn goed doortimmerde  methodische opleidingsprogramma’s waarbij binnen de scholingsjaren specifiek gebruik gemaakt wordt van creativiteit en kunstzinnigheid. Binnen KDC spreken we van ‘cliënten ‘en ‘coachen’, binnen CSL spreken we van ‘deelnemers’ en ‘begeleiden’.
De opleiding KDC bestaat uit vier scholingsjaren en de opleiding CSL uit drie scholingsjaren.

Alle scholingsjaren starten eind augustus/ begin september en eindigen in de maand juni. Ieder scholingsjaar bestaat uit 18 bijeenkomsten, van 10 tot 17 uur.

De scholingsjaren van De Kleine Tiki worden verzorgd op twee leslocaties.
In Breda worden van beide opleidingen alle scholingsjaren verzorgd.
In Assen worden de eerste drie scholingsjaren van de KDC-opleiding verzorgd.