De Kleine Tiki


De Kleine Tiki is in 1995 opgericht door Roeland Frank Hoefsloot en ...
Kunst en creativiteit

Is er een relatie tussen kunst, kunstzinnig werken, en het vermogen om ...
Coachen en begeleiden

Binnen De Kleine Tiki is in de jaren de methodiek van het Kunstzinnig  ...
Persoonlijk en professioneel

Binnen De Kleine Tiki wordt iedereen uitgenodigd die een penseel ...

De Kleine Tiki zoekt nieuw financieel talent!

Bij De Kleine Tiki, school voor kunst, coachen en persoonlijke ontwikkeling, mogen studenten zingen, spelen, schilderen, dansen, boetseren,
tekenen en vooral genieten. Met ruim 20 jaar ervaring weten we als geen ander wat kunstzinnig dynamisch coachen voor iemand zijn leven
kan betekenen. Binnen onze school kunnen studenten kiezen voor twee opleidingen: Kunstzinnig Dynamisch Coachen, en Coach in Creatief
Stem- en Lichaamswerk. Om De Kleine Tiki te verrijken met een financieel talent zijn we per direct op zoek naar een: Boekhoudkundig
medewerker voor 8 uur in de week. Reageer vóór 17 november. Wil je meer weten? Klik hier voor de volledige vacature
 

Doelstelling

De Kleine Tiki stelt zich ten doel:
  • Door kunstzinnig en creatief bezig te zijn (tekenen, boetseren, schilderen, zingen, dansen en spelen) mensen te helpen nieuwe gebieden in zichzelf te ontdekken en ontwikkelen t.b.v. hun persoonlijke en/of professionele ontwikkeling.
  • Het integreren van de methodiek van het ‘Kunstzinnig Dynamisch Coachen’  en/of de methodiek van ‘Creatief Stem- en Lichaamswerk’ in het eigen beroep (indien gewenst).
  • Mensen te helpen meer zicht  te verwerven in zichzelf en in hun relaties.
  • Mensen te helpen op een creatieve manier meer kwaliteit aan hun leven en/of werk te geven.
  • Een scholingstraject te bieden in het kunstzinnig en creatief werken met individuen en groepen gericht op persoonlijke en/of professionele kwaliteit.

Rooster 2017-2018
Het rooster voor het komende schooljaar (2017-2018) is bekend. Via 'cursusdata' kun je zien welke groep wanneer les heeft. 

Voor wie?

De Kleine Tiki is bedoeld voor een ieder die zich spelend en kunstzinnig wil uitdrukken op persoonlijk gebied en voor mensen die in hun helpende, educatieve, coachende of begeleidende werk ook kunstzinnig en spelend werkzaam willen zijn. De Kleine Tiki levert zo een waardevolle bijdrage voor ieder individu en ook voor opvoeders, beroepsopvoeders, hulpverleners, begeleiders, loopbaanplanners, onderwijzers, coaches,  trainers. zangdocenten, dansdocenten, stembevrijders, yogadocenten, lichaamswerkers etc.
Artistieke ervaring wordt niet gevraagd, wel levenservaring en de bereidheid tot zelfonderzoek. Dit zijn belangrijke voorwaarden voor het meedoen aan onze scholingsjaren. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij verantwoordelijkheid kunnen dragen voor hun eigen proces.
 

De Kleine Tiki verzorgt twee deeltijd-opleidingsprogramma’s:

  1. Opleiding tot ‘Kunstzinnig Dynamisch Coach’ (afgekort KDC) bestaande uit vier scholingsjaren.
  2. Opleiding tot ‘Coach in Creatief Stem- en Lichaamswerk’ (afgekort CSL) bestaande uit drie scholingsjaren. 

Er kan een combinatie gemaakt worden tussen KDC en CSL-scholingsjaren. Je kunt zo naar keuze je eigen opleidingstraject samenstellen.
Het is niet altijd nodig om alle scholingsjaren te volgen binnen de opleidingen. Je kunt  ook in overleg één of meerdere  scholingsjaren volgen. Je kunt ook instromen in een ‘later’ jaar afhankelijk van ervaring en opleiding. Er kan ook een combinatie gemaakt worden tussen KDC en CSL-scholingsjaren.  Zo kan de KDC-student  naar wens CSL-scholingsjaren aan zijn programma toevoegen en andersom kan de CSL student deelnemen aan KDC -scholingsjaren. De verschillende scholingsjaren worden als bouwstenen gezien waarmee de student naar keuze (in overleg) zijn  eigen opleidingstraject kan samenstellen.  Kunstzinnige ervaring is niet noodzakelijk!

CRKBO registratie voor De Kleine Tiki
Op 26 juni 2014  is wederom gebleken dat De Kleine Tiki voldoet aan de eisen van het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). Dit betekent dat De Kleine Tiki voldoet aan de kwaliteitscode voor opleidingsinstellingen voor kort beroepsonderwijs.